دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی نرم افزار سامیر

گواهی ارزیابی امنیتی نرم افزار سامیر با شماره CBP-0863-9701

مطالعه بیشتر...

همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور

این همایش با هدف معرفی GIS یکپارچه وزارت راه و شهرسازی (سینام) در تاریخ 25 اردیبهشت 97، در محل وزارت راه و شهرسازی، با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و در قالب محورهای ذیل برگزار می گردد :

مطالعه بیشتر...

ثبت نرم افزار سمتا

ثبت نرم افزار سمتا در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مطالعه بیشتر...

ثبت نرم افزار سامان

ثبت نرم افزار سامان در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مطالعه بیشتر...

دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

مطالعه بیشتر...

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سامان

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سامان

مطالعه بیشتر...

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سمتا

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سمتا

مطالعه بیشتر...