دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

 شرکت فرانگاشت در تاریخ 1392/03/28 موفق به دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور گردید.

Robebandi