از ما بپرسید:

برای بیان پرسش جدید از این قسمت استفاده نمایید.

پرسش‌های متداول

در نرم افزار سامان، در صورت نداشتن نقشه ، کد کاداستر چگونه وارد شود؟

می توانید از کد کاداستر مجازی با فشردن دکمه کنار کد کداستر استفاده کنید.

 

در نرم افزار سامیر، برای بارگذاری عارضه ها، چکار باید کرد؟

از طریق ویرایش اطلاعات هندسی لایه  را انتخاب نمایید و عارضه را اضافه کنید.

 

در نرم افزار سامیر، چه نوع فایل های GIS ی را می توان بارگذاری نمود؟

فایل GIS با فرمت Shape File

 

در نرم افزار سامیر، بعد از بارگذاری عارضه ها، اطلاعات توصیفی را چگونه اضافه کنیم؟

از طریق ویرایش اطلاعات توصیفی لایه و عارضه مورد نظر را انتخاب نمایید و ویرایش کنید.

 

در نرم افزار سامیر، برای بارگذاری عارضه ها بصورت گروهی چکار باید کرد؟

از نرم افزار سامیر لودر استفاده نمایید.

 

فرم پرسش جدید