طراحی و تولید سامانه های GIS

پروژه‌های GIS و تولید سامانه های GIS

رديف

پروژه

کارفرما

مقیاس

سال اجرا

1

تولید سامانه سینام (GISیکپارچه وزارت راه و شهرسازی)

وزارت راه و شهرسازی

ملی

1396

2

تولید سامانه سامیر (سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه ها)

شرکت مدیریت منابع آب ایران

ملی

1395

3

تولید سامانه متا (مرکز تبادل اطلاعات مکانی وزارت راه و شهرسازی)

وزارت راه و شهرسازی

ملی

1394

4

تولید سامانه تملک اراضی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1389

5

تولید سامانه مکانی تملک اراضی (سامان)

وزارت نیرو

ملی

1390

6

شناخت و تهیه مدل داده GIS

شرکت توانیر

سازمانی

91-90

7

تولید سامانه مدیریت تملک اراضی (سمتا)

وزارت نیرو

ملی

1391

8

پیاده‌سازی و آموزش نحوه به کارگیری سامانه تملک اراضی (سامان) و پشتیبانی یکساله

30 شرکت آب منطقه‌ای

16 شرکت برق منطقه‌ای

ملی

1391

9

پیاده‌سازی نسخه 2 سامانه تملک اراضی (سامان) و پشتیبانییکساله

30 شرکت آب منطقه‌ای

ملی

1392

10

شناخت و GIS Readyبانک اطلاعات شبکه فیبر نوری ایران

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سازمانی

1391

11

تولید نرم افزار مدیریت پایگاه داده GIS شبکه فیبر نوری ایران

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سازمانی

1392

12

شناخت، تدوین مدل، تولید فرمهای استاندارد و تولید الگوریتم همسان تملک اراضی

توسعه منابع آب و نیرو ایران

سازمانی

1393

13

طراحی و پیاده سازی افزونه فرایند همسان تملک اراضی برای سامانه تملک اراضی (سامان)

توسعه منابع آب و نیرو ایران

ملی

1393

14

طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار و بانک GISسه بعدی برج میلاد

شرکت نگین نقشه آسیا

سازمانی

1390

15

طراحي و پیاده‌سازی بانک اطلاعات و نرم‌افزار GIS

شهر جدید پردیس

شهری

1389

16

تولید افزونه فرایند همسان تملک اراضی

توسعه منابع آب و نیرو ایران

سازمانی

1393